By: ashtanorway

Hvordan velger du den beste tatoveringsmaskinen?

Uncategorized

Å velge en god tatoveringsmaskin er et av de viktigste oppgavene for en tatoveringskunstner for å utføre sitt arbeid og tjene et navn, penger og egen tilfredshet. Dermed deler vi i dag noen råd om hva du bør vurdere når du velger en tatoveringsmaskin.

Velgriktig form og størrelse

Entatoveringskunstner bruker tatoveringsmaskinen i mange timer på endag. Hvis maskinens størrelse er feil, og hvis den er for tung, blirdet vanskelig å håndtere den. Noen ganger er konstruksjon avmaskinen svært komplisert – du må vri maskinen i hånden så mangeganger for å dra nytte av design og funksjonalitet, ogde mister dukonsentrasjonen på arbeidet ditt. Derfor er det svært viktig åvelge en maskin som er komfortabel i hånden når den brukes for åunngå unødvendige feil. Hvis du allerede kjent med en bestemtmaskin, kan du bare bestille den online. Men hvis du vurderer åkjøpe en maskin, som du aldri har testet før, finn ut om du harrett til et åpent kjøp dersom du vil sende maskinen tilbake. Etterat du har kjøpt en maskin, teste hvordan det føles i hånden din ogdens vekt. Ikke nøl med å returnere maskinen hvis du har problemermed å håndtere den.

Velg materiale av høy kvalitet

Etterat du har fått en maskin som er perfekt i hånden, er det på tide åsjekke kvaliteten. En god maskin består av deler av høy kvalitet,slik at de ikke bryter seg lett under bruk.

Visse deler avtatoveringsmaskinen består hovedsakelig av ledende materialer sommessing, jern og kobber. Hvis du bruker maskinen med dårligekomponenter som kan forårsake dårlig ytelse, kan det påvirkenøyaktigheten av arbeidet ditt, skade huden til kundene dine og tilslutt føre til at du ender med dårlig rykte. Du vil bli kjent somnoen som ikke bryr seg om kundens sikkerhet og omsorg.

Ulikemaskiner for forskjellige oppgaver

Dumå sørge for at du har forskjellige maskiner med forskjelligeinnstillinger, da hver av dem bare vil bli brukt til en bestemtoppgave. Alle de beste tattoo artister mener at for å holde segborte fra feil må kvalitetsinnstillingsmaskiner med spesifikkeinnstillinger brukes i stedet for bare en maskin for alle oppgaver.Årsaken til dette er at innstillingen for en Liner har en spesiellytelse, fjærlengde, trykk og hastighetsparametere som ikke er desamme som innstillinger som brukes til skygging.
Nesteog det viktigste du trenger å tenke på er valget av riktige nålerfor forskjellige teknikker. Hvis du utfører lining arbeid må dubruke en spesiell typer nåler som er forskjellige fra de som krevesfor skygging eller farging.

Coilvs Rotary tatoveringsmaskiner

Hvisdu er ny i tatoveringsindustri, kanskje du ikke vet forskjellenmellom rotary og coil tatoveringsmaskiner. Fordi de er to heltforskjellige skapninger, er det nyttig å forstå de tingene somskiller dem fra hverandre før du kjøper noen av dem.

Vekt


Spoletatoveringsmaskiner har kobbertråd viklet rundt to jernkjerner, ogpå grunn av disse spolene blir maskinen ganske tung sammenlignet medmaskiner som drives med roterende motor. En tung maskin kan forårsakenoen problemer – kunstneren kan bli sliten i hånden. Effektivhåndtering av spole tatoveringsmaskiner krever god kunnskap ogerfaring. På grunn av sin tung vekt, foretrekker mange tatoooartister en rotary maskin over spolemaskiner.

Lyd

Rotarymaskiner er kjente for å generere mindre støy sammenlignet medspolemaskiner. Dette kan legges til en fordel som skaper et godtinntrykk for kunder som får sin første tatovering. Spoolers skaperhøy lyd som gjør kundene nervøse, og dette kan være en avgjørendefaktor for de å bestemme sig at får tatovering eller ikke.

Allsidighet

Enav de ulempene ved en spole maskin er at det i de fleste tilfellerenten kan fungere som shader eller liner, men ikke begge samtidig.Derfor må tatoveringskunstnere kjøpe begge typer maskiner for ålage tatoveringer med avansert design. Kanskje, derfor viletterspørselen etter spoleprovemaskinen være litt mindre påmarkedet i dag. En rotary tatoveringsmaskin kan enkelt fungere som enShader og Liner gjennom en liten justering og rett utvalg avnåler.
Det er mange fordeler som følger med rotarytatoveringsmaskiner i forhold til spolemaskiner. Men mangetatoveringskunstnerer elsker fortsatt spolemaskiner og gjør enfantastisk jobb med dem. Derfor kan vi si at det alltid er en smakting. Enbra tatoveringskunstner er god på alt!

Hvorforbør du bruke tatoveringsmaterialer av høy kvalitet

Åbruke bare de beste tatoveringsmaterialene er ikke bare for å sikrekvaliteten på prosedyren med resultatet av fin tatoveringsdesign,det er også en metode for å sikre at hygiene og renhetsstandarderblir oppfylt. Det er en ubestridelig faktor å vurdere, da en høygrad av sikkerhet er negativt påvirket av dårlig kvalitetsklassetatoveringsmateriale. Ta tatoveringsnål for eksempel. Materialet sombrukes til å lage tatoveringsnåler gir et tegn som indikerer om deer gode til bruk eller ikke. Anstendig merkevarer er svært våkenfor å sikre at deres nåler oppfyller kvalitetsprinsipper i denforstand.
Klart, merkevarene kan ikke representere noen hygiene-og renhetsstandarder for studio eller salong, men de tar handling vedå levere sterile og sikre produkter som oppfyller disse hygienene iutgangspunktet. Som en generell regel betyr dette at tatoveringsnålervil bli produsert ved hjelp av medisinsk klasse materiale, pakket iet hygienisk tilpasset miljø og sterilisert.

Leave a Comment